Investeren in groei


Om coaching voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken hanteer ik twee soorten tarieven. Naast het standaard zakelijk tarief bied ik speciale trajecten voor particulieren voor een aangepaste prijs. Zo wil ik coaching toegankelijk houden en zoveel mogelijk mensen helpen bij persoonlijke groei. Ook degenen die dit niet vergoed krijgen via hun werkgever of de kosten zakelijk kunnen aftrekken. 

De particuliere trajecten zijn van toepassing als je de coaching helemaal vanuit jouw eigen (persoonlijke) middelen financiert. Voor ondernemers, bedrijven en instellingen geldt altijd het zakelijke tarief. Voor ieder zakelijk traject verzorg ik na de intake een offerte gericht op het coachdoel. 

Coachsessie zakelijk

     1 uur  |  €150,-  
1,5 uur  |  €200,-
Exclusief btw

Coachsessie particulier

1 uur | €90,- 
1,5 uur | €125,-  
Inclusief btw
Alkmaar

Loopbaantraject

Gratis intakegesprek 
4 coachsessies van max. 1,5 uur 
Praktische opdrachten en tussentijdse begeleiding 
Locatie Alkmaar
Inclusief btw

  Alleen voor particulieren
Trajectprijs €450,-

Persoonlijk coachtraject

Gratis intakegesprek
6 coachsessies van max. 1,5 uur
Begeleiding op maat
Locatie Alkmaar
Inclusief btw

Alleen voor particulieren
Trajectprijs: €595,-


Vergoedingen

Via uw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Dit budget kun je ook inzetten voor coaching. Vaak ben je met coaching voordeliger uit, dan met het volgen van een cursus. Het is in de meeste gevallen effectiever, en goedkoper. 

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten
Coaching wordt door een zorgverzekeraar soms vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars bij een aanvullende verzekering een aparte vergoeding voor coaching. Ga daarom de mogelijkheden na bij je ziektekostenverzekeraar.

Via de Arbodienst van uw bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.